ที่จอดรถยนต์กว่า 3,000 คัน

ลานจอดรถซอยโรงรับจำนำ

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

parking_lot_222065.png
 

ลานจอดรถ 4 (ลานดิน)

ลานไทมุง

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

เช็คที่ว่าง

 

ลานจอดรถ 4 (ลานดิน)

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

เช็คที่ว่าง

 

ลานจอดรถ 5-6

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

เช็คที่ว่าง

 

ลานจอดรถตรงข้ามตลาดเซฟวัน

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

เช็คที่ว่าง

 

ลานจอดรถหลังตลาดเปิดท้าย

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

เช็คที่ว่าง

 

ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์

จอดสะดวก ด้วยพื้นที่จอดบริเวณรอบตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลานจอดรถติดลานไทมุง

ตำแหน่ง

ค่าจอด

เวลาเปิด-ปิด

: บริเวณหน้าตลาด ติดถนนมิตรภาพ

: ฟรี 2 ชม. แรก ชม. ต่อไป 20 บาท

: 10:00 น. - 23:00 น.

เช็คที่ว่าง